Zajímá Vás, jak probíhá přestavba Vašeho vozidla?

Před započetím přestavby na LPG, mechanici prohlédnou vaše vozidlo se zaměřením na stav palivové a zapalovací soustavy.Vybereme nejvhodnější zařízení.V přítomnosti zákazníka si ujasníme montáž dalších zařízení, např. umístění přepínače, typ a velikost nádrže a místo plnícího hrdla.
Protože motorové vozidlo je dnes důležitou součástí života každého motoristy, jedním z důležitých kritérií při zachování kvality, je i čas vyřazení z provozu po dobu přestavby. Abychom montáž provedli v jeden den (výjimečně ve dvou dnech), přestavbu provádí mechanici současně.
S přestavbou začínáme současně z obou dvou stran. Jeden montážník je odpovědný za instalaci tzv. „předku“ tzn. instalace reduktoru, řídící jednotky, odpojení vstřikovačů, instalace plynových vstřikovačů a kabeláže. Druhý montážník instaluje nádrž, přípojku plnění, natažení dopravní trubice plynu, multiventil a přepínač.

V motorové části se musí nejdříve namontovat sací hadičky tak, aby se mohli navrtat na vhodná místa otvory pro vstřikovací trysky. (1).

Vstřikovače LPG

Vstřikovače plynu (2), přes otvory (1) dopraví plyn hadičkou do válců.

MED bvstřikovače LPG Landi Renzo

V dalším kroku následuje instalace odpařovače a reduktoru tlaku (Reduktor 4) a bezpečnostního ventilu plynu.

Reduktor LPG

Instalujeme měděný a gumový trubkový systém s bezpečným ukotvením. Reduktor zapojíme do chladicího systému motoru.

Instalace reduktoru

Po montáži trubkových rozvodů následuje instalace elektrických zařízení.

Řídící jednotka LPG

Připevníme řídící jednotku (ECU 5), přepínač provozu benzín-plyn (6), položíme kabelové rozvody s velkým důrazem na správné propájení spojů a provedení izolace.

PŘEPÍNAČ lpg

V zadní části vozu, mezitím probíhá instalace nádrže (7) a multiventilu (8)

Montáž nádrže LPG

Toroidní nádrž LPG

... a plnícího hrdla (9)

Plnění LPG

Měděná dopravní trubka (10) od nádrže do přední motorové části (včetně obslužných kabelů měření hladiny plynu) se instaluje na podvozku vedle brzdových trubek a jsou přichyceny kovovými příchytkami.(11)

Dalším krokem je tankování plynu. Kontrolujeme všechny spoje od nádrže počínaje až ke vstřikovačům.

Pomoci počítače, nastavíme základní parametry motoru a provedeme automatickou kalibraci. Následně parametry upravíme na silnici v dynamickém režimu.

Diagnostika LPG