1. Řídící jednotka LPG:
Shromažďuje a vyhodnocuje signály senzorů (čidel) motoru, signály plynového reduktoru, které po transformaci (úpravě) předává dál jako sekvenční signály vstřikovačům plynu podle požadovaného výkonu. Řídící jednotka průběžně kontroluje a nastavuje poměr míchání plynu LPG a vzduchu v závislosti hodnot tlaku.
Strategie elektronického řízení se ukládá do řídící mapy vstřikovačů.

Strategii určují provozní hodnoty motoru, časy benzínových vstřikovačů a nastavené parametry. Signály z čidel tlaku a teploty plynu jsou nedílnou součásti celého systému, které značnou mírou ovlivňují strategii výpočtu pro správný chod motoru. Teplotní čidlo cirkulující vody v reduktoru slouží pro nastavení povolení k přepnutí na plyn, po uplynutí povolovací doby od startu a zvolených otáčkách. Kromě toho, zařízení ještě obsahuje diagnostické programy a umožňuje automatické přepnutí na benzín po vyprázdnění nádrže plynu. Řídící jednotky LPG se zpravidla vyrábí ve dvou verzích: pro 4 a více válcové motory.

LPGLPG

2. Čidlo tlaku LPG:
Čidlo tlaku dává řídící jednotce informaci o rozdílu mezi tlakem na vstřikovačích a v sání motoru. Na základě této informace řídící LPG jednotka koriguje složení směsi a nastavuje účinnost filtru.

LPG

3. Přepínač volby režimů s vestavěným měřením hladiny množství plynu LPG v nádrži:
Funkce přepínače:
2 pozice. Volba plyn/benzin s indikací pomocí LED (např. červená-benzín, zelená-plyn.

Množství paliva v nádrži s indikací 4 nebo 5 LED (zelená). Přepínač bývá obvykle vybaven zvukovou signalizací (bzučák), který se indikuje v těchto případech: nebylo možné provést přepnutí z benzínu na plyn LPG, kvůli nízkému tlaku, nebo při poruše zařízení. Dále se aktivuje při prázdné nádrži s následným-automatickým přepnutím na benzín.

LPG

4. Filtr plynu (plynná fáze) LPG:
Nachází se mezi reduktorem a vstřikovači. Jeho úkolem je filtrovat LPG v její plynné fázi. Filtr obsahuje vložku, která zabezpečuje 80% filtrace. Doporučuje se výměna vložky po 20.000 km.

LPG

5. Reduktor LPG:
Úkolem reduktoru je zabezpečit odpaření kapalného plynu, redukovat tlak a zabezpečit konstatných hodnot v celém průběhu provozu. Reduktor je membránový dvoukomorový typ, doplněný teplovodním výměníkem, vnitřním bezpečnostním ventilem a zavíracím elektroventilem se zabudovaným filtrem. Obsahuje čidla tlaku a teploty, která jsou nezbytná pro přípravu optimálního množství LPG.

LPGLPG

7. Vstřikovače LPG:
Je to vlastně elektromagnetický ventil, který pouští - uzavírá dodávku plynu do válců přes trysky v sacím potrubí. Otevírací doba vstřikovače LPG je velice malá a přibližuje se rychlosti benzínových vstřikovačů. Podle výkonu motoru se mění průměry trysek.

LPGLPG